Archiv rubriky: Matematika

Úspěchy studentů GJK v matematických olympiádách v loňském školním roce.

I přes nepříznivé okolnosti se naši studenti v loňském roce umístili na předních místech v několika matematických soutěžích. Ze všech bychom Vás rádi informovali o úspěších v matematické olympiádě. V kategorii C se v krajském kole všech našich 10 účastníků stalo úspěšnými řešiteli. Na prvním místě se v umístil Samuel Elich z R5.A. Samuel Rosiar z 1.A a Šimon Andrš

» Více

Deskriptivní geometrie – maturita 2020/2021

Profilová zkouška z deskriptivní geometrie 2020/21 Maturitní zkouška z deskriptivní geometrie má formu písemné maturitní práce a její obhajoby. Rozsah práce je minimálně 20 stran textu a výkresů. Výkresy student může provádět ručně nebo ve vhodném grafickém softwaru. Při prezentaci práce je možno využít počítač s vhodným programem. Témata prací: Témata maturitních prací si student(ka) vybírá na základě okruhů uveřejněných

» Více

Matematika – maturita 2020/2021

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 2020/21 Profilová část maturitní zkoušky má dvě části: Písemnou zkoušku v rozsahu 150 minut. Zkouška obsahuje 10  úloh s výběrem odpovědí  a dvě  otevřené úlohy. Ústní zkoušku v rozsahu 15 minut příprava + 15 minut ústní zkoušení. Student si losuje z 24 témat. Výsledná známka se tvoří z výsledků obou částí. Váha obou částí je 50 %. Požadavky

» Více

Nepřestáváme soutěžit!

Na konci dubna proběhla globální týmová on-line soutěž v matematice Purple Comet! Math Meet. V jednotlivých soutěžních kategoriích – druhý stupeň základních škol, střední školy – se z naší školy zúčastnilo po čtyřech týmech. V republice se účastnilo 26, respektive 30 týmů a celosvětově 305, respektive 665 týmů. Letos se naši účastníci pochopitelně k řešení nesešli ve škole, ale vedle

» Více
1 2 3 4 5 11