Archiv štítku: maturitní předměty 2021

Německý jazyk – maturita 2020-2021

Profilová maturitní zkouška z němčiny – úroveň B1 Součástí této maturitní zkoušky je didaktický test, který je zadán celostátně a je hodnocen pouze stupni uspěl nebo neuspěl. Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se ve školním roce 2020/2021 nepíše slohová práce na úrovni B1 ani B2. Ústní část trvá 15 minut. Studenti si vylosují jedno z dvaceti témat. K danému tématu

» Více

Španělský jazyk – maturita 2020/2021

Podoba profilové části maturitní zkoušky na úrovni B2 Španělský jazyk Školní rok 2020/2021 Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se ve školním roce 2020/2021 nepíše slohová práce na úrovni B1 ani B2. Ústní část trvá 15 minut. Studenti si vylosují jedno z dvaceti témat. K danému tématu navíc obdrží cvičení na konkrétní gramatický jev. V průběhu patnáctiminutové přípravy, při které mají

» Více

Tvůrčí psaní – maturita 2020/2021

Profilová maturitní zkouška z předmětu TVŮRČÍ PSANÍ pro šk.rok 2020/21 Forma zkoušky: maturitní práce a její obhajoba Charakteristika: umělecká prozaická práce s kritickou reflexí (práce má  tedy 2 části – uměleckou a teoretickou) Umělecká část: souvislý prozaický text uměleckého charakteru Teoretická část: teoretická část spočívá v popsání umělecké části za využití termínů literární teorie – student rozebere základní syžetové prvky

» Více

Výtvarná výchova – maturita 2020/2021

Podoba profilové maturitní zkoušky  z výtvarné výchovy, 2020/2021 Maturitní zkouška z VV je složena ze dvou částí: 1)  Praktická zkouška se realizuje ve vhodném termínu v jednom z určených dnů (nejspíše první dny dubna 2021, v tomto školním roce je nejistoty víc než dost… ), všichni studenti všech tří vedoucích pracují současně (podle vyhlášky) 420 minut, tedy 7 hodin. Po realizaci

» Více

Zeměpis – maturita 2020/2021

Profilová část maturitní zkoušky –   ZEMĚPIS – 4.A,B,C. Oktáva, školní rok 2020/2021 ZKOUŠEJÍCÍ: PETR  SOULEK PŘÍSEDÍCÍ: MILENA  BUSTOVÁ Maturitní zkouška ze zeměpisu  proběhne formou ústního zkoušení před maturitní komisí. Příprava trvá 15 minut, stejně tak vlastní zkouška. Maturant losuje jednu z 30 otázek, ke každé otázce je přiřazeno 5 nebo 6 podotázek, které zahrnují řešení souvislostí s pomocí tabulek, grafů,

» Více
1 2 3