Archiv štítku: maturitní předměty 2021

Fyzika – maturita 2020/2021

Profilová zkouška z fyziky pro rok 2020 / 2021 Profilová část maturitní zkoušky z fyziky sestává na GJK ze dvou částí, písemné a ústní, váha každé části je při určování výsledné známky stejná. Písemná zkouška  trvá 90 minut čistého času, studenti v ní řeší několik úloh. Požadováno je řešení v tradičním schématu: Slovní rozbor fyzikální situace  a  Obecné řešení problému Konkrétní fyzikální situaci

» Více

Hudební výchova – maturita 2020/2021

Pokyny k maturitní zkoušce z Hudební výchovy 2020/2021 Organizace zkoušky Maturitní zkouška z hudební výchovy se skládá z praktické zkoušky (maturitního koncertu) a ústní zkoušky (maturitní otázky + zvukové ukázky). Praktická zkouška je realizována formou živé veřejné hudební produkce (umělecké výkony prezentuje žák před živým publikem, nebo jsou živě přenášeny prostřednictvím streamu), její součástí je také zajištění organizační a obsahové

» Více

Humanitní studia – maturita 2020/2021

Maturita z HST 2020/21 Maturita z Hst spočívá v ústní obhajobě původní písemné maturitní práce, na které maturující pracuje v průběhu školního roku 2020/21. Práce by se měly zabývat problematikou spadající do okruhu některé ze společenskovědních disciplín; přípustné jsou však i interdisciplinární práce, které využívají společenskovědní perspektivu k reflexi jiných okruhů lidské činnosti (literatury, umění, přírodních věd…). Pozn.: podrobné informace

» Více

Chemie – maturita 2020/2021

Maturitní zkouška z chemie pro školní rok 2020/2021 (určeno pro studenty 4. A, 4. B, 4. C, R8A) zkoušející: PaedDr. Vladimír Šmahaj Maturitní zkouška z chemie proběhne formou ústního zkoušení před maturitní komisí. Příprava trvá 15 minut, stejně tak vlastní zkouška trvá 15 minut. Maturant tahá jednu z 25 otázek, z nichž každá má tři části: část– zaměřena na vědomosti a ověření znalostí

» Více

Latinský jazyk – maturita 2020/2021

Maturitní zkouška z jazyka latinského 2020/2021 Olga Hrubá Maturita z latinského jazyka probíhá formou patnáctiminutového ústního zkoušení a se skládá ze tří částí. V té první se student latinsky představí a krátce pohovoří na jakékoli téma. Ve druhé – hlavní – části čte a překládá latinský text. Ve třetí části se věnuje výše uvedeným otázkám . Maturitní otázky Latina – indoevropský jazyk,

» Více

Matematika – maturita 2020/2021

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 2020/21 Profilová část maturitní zkoušky má dvě části: Písemnou zkoušku v rozsahu 150 minut. Zkouška obsahuje 10  úloh s výběrem odpovědí  a dvě  otevřené úlohy. Ústní zkoušku v rozsahu 15 minut příprava + 15 minut ústní zkoušení. Student si losuje z 24 témat. Výsledná známka se tvoří z výsledků obou částí. Váha obou částí je 50 %. Požadavky

» Více
1 2 3