Archiv rubriky: Maturita

Chemie – maturita 2020/2021

Maturitní zkouška z chemie pro školní rok 2020/2021 (určeno pro studenty 4. A, 4. B, 4. C, R8A) zkoušející: PaedDr. Vladimír Šmahaj Maturitní zkouška z chemie proběhne formou ústního zkoušení před maturitní komisí. Příprava trvá 15 minut, stejně tak vlastní zkouška trvá 15 minut. Maturant tahá jednu z 25 otázek, z nichž každá má tři části: část– zaměřena na vědomosti a ověření znalostí

» Více

Latinský jazyk – maturita 2020/2021

Maturitní zkouška z jazyka latinského 2020/2021 Olga Hrubá Maturita z latinského jazyka probíhá formou patnáctiminutového ústního zkoušení a se skládá ze tří částí. V té první se student latinsky představí a krátce pohovoří na jakékoli téma. Ve druhé – hlavní – části čte a překládá latinský text. Ve třetí části se věnuje výše uvedeným otázkám . Maturitní otázky Latina – indoevropský jazyk,

» Více

Matematika – maturita 2020/2021

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 2020/21 Profilová část maturitní zkoušky má dvě části: Písemnou zkoušku v rozsahu 150 minut. Zkouška obsahuje 10  úloh s výběrem odpovědí  a dvě  otevřené úlohy. Ústní zkoušku v rozsahu 15 minut příprava + 15 minut ústní zkoušení. Student si losuje z 24 témat. Výsledná známka se tvoří z výsledků obou částí. Váha obou částí je 50 %. Požadavky

» Více

Německý jazyk – maturita 2020-2021

Profilová maturitní zkouška z němčiny – úroveň B1 Součástí této maturitní zkoušky je didaktický test, který je zadán celostátně a je hodnocen pouze stupni uspěl nebo neuspěl. Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se ve školním roce 2020/2021 nepíše slohová práce na úrovni B1 ani B2. Ústní část trvá 15 minut. Studenti si vylosují jedno z dvaceti témat. K danému tématu

» Více

Španělský jazyk – maturita 2020/2021

Podoba profilové části maturitní zkoušky na úrovni B2 Španělský jazyk Školní rok 2020/2021 Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se ve školním roce 2020/2021 nepíše slohová práce na úrovni B1 ani B2. Ústní část trvá 15 minut. Studenti si vylosují jedno z dvaceti témat. K danému tématu navíc obdrží cvičení na konkrétní gramatický jev. V průběhu patnáctiminutové přípravy, při které mají

» Více

Tvůrčí psaní – maturita 2020/2021

Profilová maturitní zkouška z předmětu TVŮRČÍ PSANÍ pro šk.rok 2020/21 Forma zkoušky: maturitní práce a její obhajoba Charakteristika: umělecká prozaická práce s kritickou reflexí (práce má  tedy 2 části – uměleckou a teoretickou) Umělecká část: souvislý prozaický text uměleckého charakteru Teoretická část: teoretická část spočívá v popsání umělecké části za využití termínů literární teorie – student rozebere základní syžetové prvky

» Více
1 2 3 4 5 6 23