Nominace na CHYTROU PALICI 2018/2019

PALICE

MATĚJ BALÍK (R8.A) Verso libero – volný verš jako prostředek poezie

MATYÁŠ BERNÁT (R5.A) Němčouři a Taliáni

LUCIE BOHUSLAVOVÁ (3.A) Bulgakovův ďábel

NINA DJAKOVIČOVÁ (R7.A) Sto roků divočiny

MARTIN FISCHER (3.B) Jak najít smyslv nesmyslu? Nehledat… Prožít ho! — aneb Princip básně demonstrován v moderní poezii 20. století

ELIŠKA FOUKALOVÁ (R5.A) Nacionalista, komunista, disident a zase jednou nacionalista: literární obrazy Jana Husa

JUSTINA GRECOVÁ (4.A) Dramatizace jako hlavní východisko. Hledání hranice dramatizace ve Fuksově Spalovači mrtvol, Bernhardově Mýcení a Lagronové Jako břitvě (Němcové)

TOMÁŠ HEJTMÁNEK (4.A) Metafory moci a obrazy „druhých“

LUCIE JAKABOVÁ (R7.A)  Říše mrtvých podle Homéra a Danta

LUCIE JAKABOVÁ, KATEŘINA DOKSANSKÁ (R7.A) Transport smrti v Roztokách. Krutost i solidarita na konci války

 VIKTOR JANIŠ (4.A) Vlnění, kam jen pohlédneš aneb Vodní metafory v literatuře

TOMÁŠ JIŘIČKA (4.A) Maska temnoty: Smrtelnost a intersubjektivita v Temném rytíři

DIANA KORLADINOVÁ (4.A) Morálka v detektivním vyprávění

NATÁLIE KRÁLOVÁ (3.B) Charlie. Ten, kdo stojí v koutě

MIROSLAV LŽIČAŘ (4.A) Fenomén umělých neuronových sítí

MIROSLAV LŽIČAŘ (4.A)  Tři dimenze hrdinství ve středoevropské literatuře

ANEŽKA MANN (R8.A)  K sobě se vzdaluji. Blízké a vzdálené v poezii Marianne Moorové a Elizabeth Bishopové

KATEŘINA OUZKÁ (3.C) Nohavica – život, láska, Bůh, nebo je všechno jinak?

VERONIKA PŘEVRÁTILOVÁ (2.A)  Vysvětlení pojmů život a smrt pro barokního člověka skrze báseň Co Bůh? Člověk?

ŠTĚPÁN RIETHOF (2.A)  Odpuštění v Bibli a dnes

JAN RŮŽIČKA (2.A) Jób

 EVA SKÁCELÍKOVÁ (R8.A) Vliv jedince s Downovým syndromem na jeho sourozence

 MILOSLAV SODOMKA (4.B) Animis amore incensis Podoby římské milostné poesie

KATEŘINA SOCHOROVÁ (R8.A)  Osudy královrahů

ADRIANA SVÍTKOVÁ (R8.A) Politická participace mládeže ve členských zemích EU

ŠÁRKA ŠTĚRBOVÁ (R7.A)  Tři pohledy na dvojí divočinu 

ONDŘEJ TKACZYSZYN (4.A)  Lexikon slídění, šmírování a špehování jakožto perspektivy v nahlížení středoevropské literatury

MATYÁŠ URBAN (3.C) Konec dějin, který se nekoná

GOR VARTAZARYAN (4.C) Právní kodifikace genocid

 ŠTĚPÁN VODA (3.C) Nešťastné dcery

RADKA VYCHYTILOVÁ (4.A) Uplatnění marketingových prostředků v internetové komunikaci

MARKÉTA ŽÁKOVÁ (4.B) Dantovo Peklo mezi dvěma epochami

ANNA ŽALMANOVÁ (3.A)  Mytický čas v knize Sto roků samoty

PALIČKA

ELSA BALEJOVÁ (R3.A)  Planeta opic

ANASTÁZIE BOHÁČKOVÁ (R3.A)  Její pastorkyňa

SAMUEL ELICH (R4.A) Prvky divočiny v Erbenově Kytici z pověstí národních

SOFIE KUBÁTOVÁ (R3.A) Komedie o strašidle

MIKULÁŠ PLISKA (R4.A)  Řídil se Eco ve svých románech svým Otevřeným dílem?

VOJTĚCH SLAČÁLEK (R4.A)  xxx